Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa eläinten oikeuksia ja vastustaa kaikenlaista eläinten väärinkohtelua ja hyväksikäyttöä. Tarkoituksena on myös parantaa eläinten asemaa yhteiskunnassa, edistää niiden arvostusta ja hyvinvointia sekä hyvää ja asiallista kohtelua, ja vähentää lemmikkieläinten heitteillejättöä kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää kaltoin kohdeltujen eläinten vapaaehtoista, aatteellista auttamistoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa tietoa hylättyjen eläinten tilanteesta, eläinten oikeanlaisesta kohtelusta ja hoidosta sekä omasta toiminnastaan internetissä ja mahdollisuuksien mukaan painetussa mediassa, radiossa sekä TV:ssä. Yhdistys pitää yhteyttä muihin järjestöihin, eläinsuojiin ja eläinten puolesta toimiviin yksityishenkilöihin ja lahjoittaa säännöllisesti keräämiään varoja ja tavaroita valitsemilleen em. tahoille. Yhdistys voi vierailla kohteissa pysyäkseen ajan tasalla eläinten oloista ja varmistaakseen, että lahjoitukset käytetään yhdistyksen haluamalla tavalla. Yhdistys voi järjestää ja osallistua tapahtumiin ja sekä julkaista omaa materiaalia ja se voi pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin tekemällä eläinsuojelupoliittisia aloitteita. Yhdistys voi järjestää luento-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäseniltään jäsenmaksuja. Lisäksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa yhdessä liikepaikassa kioski- ja kahvilatoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianmukaisilla luvilla varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä maksullisia huvitilaisuuksia. Yhdistys voi järjestää myyjäisiä, kirpputoreja ja tavarakeräyksiä, myydä omia jäsen- ja kannatustuotteitaan sekä luovuttaa korvausta vastaan käyttöoikeuden tunnukseensa.

Yhdistyksen tulot jaetaan seuraavasti:

Projektien tuotot suoritetaan kyseisten projektien kohteisiin.

Ne tulot, joita ei ole yksilöity erikseen johonkin kohteeseen ja jotka tulevat yleisesti yhdistykselle jaetaan hallituksen valitsemille kohteille kotimaassa tai ulkomailla.