Toimintasuunnitelma 2013

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa eläinten oikeuksia ja vastustaa kaikenlaista eläinten väärinkohtelua ja hyväksikäyttöä. Tarkoituksena on myös parantaa eläinten asemaa yhteiskunnassa, edistää niiden arvostusta ja hyvinvointia sekä hyvää ja asiallista kohtelua, ja vähentää lemmikkieläinten heitteillejättöä kotimaassa ja ulkomailla.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää kaltoin kohdeltujen eläinten vapaaehtoista, aatteellista auttamistoimintaa.

 

Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii löytämään riveihinsä lisää innokkaita ja sitoutuneita vapaaehtoisia toteuttamaan avustuskeräyksiä ja muita tapahtumia, jotta yhdistyksen auttamistoiminta tehostuisi entisestään. Yhdistys pyrkii myös verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi, varojen keräämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana pyritään järjestämään yksi jäsentapaaminen.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa.

Jäsenistö

Tulevan toimintakauden aikana yritetään kannatusjäseniä hankkia lisää tiedottamalla jäsenyydestä tapahtumissa ja internetissä. Tukijäsenten eli yritysten hankintaan kiinnitetään huomiota ja näitä yritetään saada myös lisää.

Aktiivijäseniksi nimetään sellaisia henkilöitä, jotka tekevät yhdistyksen eteen aktiivisesti jotain. Aktiivien määrää, taitoja ja kiinnostuksen kohteita kartoitetaan. Aktiivijäsen voi maksaa halutessaan kannatusjäsenmaksun.

 

TALOUS

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta.

Taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään neljä kertaa vuodessa ja samalla seurataan talousarvion toteutumista.

Toiminnan tehostamiseksi haetaan rahankeräyslupaa uudelleen heti, kun tilintarkastajan lausunto on saatu. Keräyslupa haetaan poliisihallitukselta yhdeksi vuodeksi koko Suomen alueelle pois lukien Ahvenanmaa. Edellinen haku vuoden 2012 syksyllä tyssäsi siihen, että missään ei kerrottu sitä, että jos yhdistys ei ole toiminut kokonaista tilikautta eikä täten omista tilintarkastajan lausuntoa, se ei voi saada keräyslupaa.

 

TOIMINTA

Avustustoiminta

Dog Force One ry jatkaa ANBADin yhdistyksen, Los Barrioksen koiratarhan ja Andalucian Rescue Center for Horsesin avustamista järjestämällä ruoka-, rehu- ja tarvikekeräyksiä. Nämä avustukset toimitetaan edellisvuoden tapaan perille yhteistyökumppanimme IR Cargan rekoilla.

Uutena avustuskohteena mukaan tulee Gran Canarialla toimiva eläinsuojeluyhdistys Tara (The Animal Respect Association), joka auttaa saaren hylättyjä koiria ja kissoja kuntoutumaan kotihoitopaikoissaan ja löytämään uudet kodit joko paikallisesti tai ulkomailta. Taran kautta ohjaamme apua myös Gran Canarian pohjoisosassa sijaitsevalle kunnalliselle koiratarhalle Albergue Bañaderosille. Kanarian avustuksien perille viemiseksi pyrimme löytämään sinne lentäviä suomalaisia, jotka voivat ottaa ylimääräisen avustustarvikematkalaukun mukaansa.

Mahdollisuuksien mukaan lahjoitamme myös rahaa avustuskohteillemme eläinten ja tilojen ylläpitoon.

Julkaisutoiminta

Toimintakauden aikana selvitetään jäsenlehden julkaisumahdollisuuksia ja toteutustapaa. Lehdestä pyritään tekemään ainakin koeversio.

Loppusyksystä painatetaan vuoden 2014 seinäkalenteri. Joulukortteja painatetaan lisää, mikäli on tarpeen.

Tapahtumat

Dog Force One ry pyrkii osallistumaan mahdollisimman moneen tapahtumaan vuoden aikana. Myös omia tapahtumia yritetään järjestää.

 

MESSUT

Seuraavat messut lyödään lukkoon heti, kun mahdollista:

Helsinki Horse Fair 9.-10.3.2013

Pet Expo 27.-28.4.2013

Lemmikki 23.-24.11.2013

Em. messuilla DFO ry esittäytyy omalla osastolla, jota jakamaan kutsutaan ainakin Kanashop. Myös muiden yhteistyöyritysten tai –yhdistysten mukaanottoa harkitaan.

 

MATCH SHOW:T

Ketterät koirat ry:n kanssa on alustavasti sovittu Itsenäisyyspäivän match shown eli Koirien linnan juhlien järjestämisestä uudelleen 6.12.2013.

Alkukesästä järjestettävän oman match shown mahdollisuuksia tutkitaan. Yhteis -match show jonkin toisen yhdistyksen kanssa on myös ehdotuslistalla.

 

MUUT TAPAHTUMAT JA EKSKURSIOT

Tällä hetkellä tiedossa olevia tapahtumia ovat:

Löytökoiralauantai syyskuun alussa sekä Helsingissä että Oulussa

DFO:n aktiivien pikkujoulut joulukuussa

 

DFO:n jäsenten ja ystävien yhteistä koiratarhaekskursiota Espanjaan ja sen järjestämistä tulevan toimintakauden aikana tutkitaan.

 

MAAKUNTIEN PAIKALLISOSASTOT

Dog Force One ry:lle syntyi edellisen toimintakauden aikana muutama orastava paikallisosasto.

Oulussa ja Kuopiossa vaikuttaa DFO:n aktiiveja, jotka haluavat hoitaa ja kehittää paikallisosastojen toimintaa. Oulun osaston johtajat ovat Juulia Vuojala ja Raisa Tuomikoski, Kuopion-osaston johdossa ovat Hanna Matikainen ja Mira Wagner. Jyväskylän, Turun ja muiden kaupunkien toimintaa käynnistellään.

Paikallisosastoille pyritään kehittämään järkevää toimintaa ja oma symboli, kuten T-paita. Osastoille pyritään luomaan jokin oma tapahtuma/keräys.

 

YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN KANSSA

Dog Force One ry on avoin yhteistyöehdotuksille muiden yhdistysten suunnalta. Yhteistyöhön ryhtymisen edellytykset täyttyvät, mikäli yhdistys DFO:n hallituksen mielestä toimii eettisesti, pitkäjänteisesti ja lakien mukaan auttaessaan hylättyjä tai kaltoin kohdeltuja eläimiä ja/tai lapsia.

HurttaHelppi ry:n kanssa auteltiin tapahtumissa toisiamme puolin ja toisin vuonna 2012. Se saa jatkua.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys ry lahjoitti DFO:lle tuhansia kiloja ruokaa.  Autamme Hesyä mielellämme jotenkin, jos tarvetta ilmenee.

Dog Force One ry vauhditti Kodittomien koirien ystävät ry:n talvivaatekeräystä köyhille perheille Romaniaan joulukuussa 2012. KKY:n kanssa muukin yhteistyö kiinnostaa.

Kyproskoirat ry:n kanssa olisi mukavaa järjestää jokin tapahtuma, koska yhdistyksen ihmiset ovat mukavia ja järkeviä.

Kunnollinen verkostoituminen muiden rescue-yhdistysten kanssa on erittäin tärkeätä ja sitä aiomme tulevalla toimintakaudella kehitellä.

 

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Jatketaan hyväksi havaittua Facebookissa tiedottamista. Lisäksi aiomme hyödyntää tiedonjakelussa jäsenistömme kontakteja eri yrityksiin ja yhdistyksiin.

Yhdistyksen tiedotteita jaetaan yleisölle messuilla ja muissa tapahtumissa, joissa olemme läsnä. Lisäksi hyödynnämme Piia Kinnusen Sanoman messuosaltolta voittaman 250 000 näyttökerran bannerikampanjan.

Puheenjohtaja tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja olemassaolosta lehdistölle ja muulle medialle kaikissa mahdollisissa haastatteluissa.

Merkittävistä messuosallistumisista tai muista huomattavista tapauksista pyritään lähettämään lehdistötiedotteet.

Puheenjohtaja pyrkii saamaan jonkin lehden tai muun median edustajia toimikauden aikana mukaansa koiratarhoille tekemään reportaasia tai TV-ohjelmaa.

Sisäinen tiedottaminen

Yhdistykselle pyritään luomaan alkuvuoden aikana jäsentiedote, jota lähetetään sähköpostitse kannatusjäsenmaksun maksaneille, sähköpostiosoitteensa antaneille henkilöille, kun jotakin huomionarvoista ja ajankohtaista on tapahtumassa.

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse tai tekstiviestillä.

 

LOPUKSI

Tulevana toimikautena Dog Force One ry pyrkii kasvattamaan tunnettuuttaan, jäsenmääräänsä sekä jatkamaan hyvälle alulle saatua avustustyötä hylättyjen eläinten parissa pääkohteissaan.

 

Eläinten puolesta etulinjassa olemme yhdessä vahvoja!

 

Helsingissä 26.12.2012